Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

15. 12. Zbigniew Studziński został zaproszony na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy. Omawiany był temat działalności zespołów artystycznych działających na terenie gminy. Komisja wysoko oceniła pracę wszystkich zespołów i postanowiła wystąpić do Wójta o zorganizowanie spotkania wszystkich członków zespołów i podziękowania za wkład pracy włożony w rozwój kultury gminnej.

 

Spotkanie mikołajkowe w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie

6. 12. Kapela Zespołu „Kaszuby” w składzie: Z. Studziński, A. Miloch, K. Data, Z. Borowski, W. Mudlaw,  U. Studzińska, G. Zgoda, B. Peplińska, uczestniczyli w spotkaniu mikołajkowym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie. Wspólnie z czwórką młodzieży z Liceum Kaszubskiego z Brus, którą prowadzi Felicja Baska-Borzyszkowska, śpiewaliśmy kolędy zebranym dzieciom, gościom i wychowawcom. To na zaproszenie Feli mieliśmy możliwość wystąpić przed dziećmi specjalnej troski. Był to dla nas wielki zaszczyt. Wystąpiliśmy oczywiście charytatywnie. Opłaciliśmy także dojazd z własnych funduszy. Była to miła uroczystość.

Otwarcie oczyszczalni ścieków

28. 11. Kapela Zespołu „Kaszuby” w składzie: Z. Studziński – skrzypce, K. Data – akordeon, A. Miloch – diabełek, Z. Borowski – kontrabas, B. Borowski – saksofon oraz cztery panie: U.Studzińska, W. Mudlaw, G. Zgoda i H. Weltrowska uczestniczyli w uroczystości otwarciu i poświęceniu Oczyszczalni Ścieków w Cisewiu w gm. Karsin.

Odsłoniecie pomnika Róży Ostrowskiej

2. 10. Zespół „Kaszuby” uczestniczył w uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika poświęconego znanej kaszubskiej pisarce związanej z Wdzydzami Kiszewskimi – Róży Ostrowskiej. Śpiewaliśmy pieśni religijne w języku kaszubskim w kościele na terenie Skansenu podczas Mszy św., a także przy ceremonii odsłonięcia pomnika i podczas poczęstunku w „Karczmie”.

Dożynki gminne w Karsinie

18. 09. odbywały się dożynki gminne w Karsinie. Zespół „Kaszuby” śpiewał pieśni religijne w j. kaszubskim podczas Mszy św. dożynkowej w kościele parafialnym w Karsinie oraz wystąpił z programem artystycznym w sali gimnastycznej, gdzie odbywały się uroczystości dożynkowe.

Gramy na weselu na Białej Górze

17.09. Kapela w składzie: Zbigniew Studziński – skrzypce, Kazimierz Data – akordeon, Andrzej Miloch – diabełek, była atrakcją wesela córki Janiny Laski z Karsina, która jest pracownikiem Urzędu Gminy w Karsinie. Wesele odbywało się w posiadłości Stefana Lewińskiego na Białej Górze w Wielu. Byliśmy sympatycznie przyjęci przez gości weselnych.

70 urodziny Edzia Borzyszkowskiego

11. 09. W posiadłości Edzia Borzyszkowskiego w Bąku odbyły się jego 70 urodziny. Członkowie Zespołu „Kaszuby” wraz z kapelą, zjawili się na jubileuszu niemal w komplecie. W prezencie od Zespołu otrzymał obraz malowany na szkle z wizerunkiem orła i gryfa z elementami kaszubskimi i słowami H. Derdowskiego „Ni ma Kaszeb bez Polonii, a bez Kaszeb Polsci.” oraz torbę turystyczną. W sympatycznej i wesołej atmosferze, z tańcami przy muzyce kapeli, bawiliśmy się świetnie.