Występy na uroczystościach w Borowym Młynie

19.02. Zespół brał udział w uroczystości zorganizowanej z okazji 85 rocznicy patriotycznych wystąpień mieszkańców parafii Borowy Młyn, na rzecz korzystnego ustalenia odcinka pomiędzy Odrodzoną Polską a Niemcami, przebiegającej ówcześnie przez Kaszubskie Gochy. Śpiewaliśmy podczas Mszy św. w kościele w Borowym Młynie trzy kaszubskie pieśni religijne, złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą patriotyczne wydarzenia 1920 r. i wystąpiliśmy w części artystycznej z programem kaszubskim. Uroczystości uświetniał poczet sztandarowy ze sztandarem naszego Oddziału ZK- P.