Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

29.04. Zbigniew Studziński uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Tematem zebrania było finansowanie istniejących na terenie Gminy zespołów – Mareszka, Kaszuby, Paradise, Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Wielkość kwot, jakie zostały przydzielone na poszczególne zespoły wraz z uzasadnieniem przedstawił Wójt Gminy Roman Brunke. Radny Leon Sawitzki miał obiekcje co do wynagrodzenia Urszuli Studzińskiej, która jako instruktor otrzymuje 300 zł. Sawitzki uważał, że Z. Studziński w ubiegłym roku mówił o 300 zł., a według niego Urszula otrzymuje więcej. Zarówno Wójt, jak i księgowa udowodnili mu, że nie ma racji. Sawitzki i tak nie był usatysfakcjonowany. Wiadomo nie od dziś, że Sawitzkiemu nie chodzi o to „…BY ZŁAPAĆ KRÓLICZKA, LECZ BY GONIĆ GO.” Jakby tego było mało, Sawitzki zwrócił się do Z. Studzińskiego z pretensjami, jakoby ten w swojej kronice O/ZK–P, krytycznie odniósł się do jego społecznej działalności jako sołtysa w kadencji 1998 –2002. Kronika jest subiektywnym odczuciem piszącego – odpowiedział Z. Studziński, a obraźliwych słów dotykających godności człowieka, nikt w Kronice nie znajdzie.

Zjazd Rodziny Pestków

23.04. Zespół „Kaszuby” w składzie – kapela i trzy panie (Urszula Studzińska, Grażyna Zgoda, Wiesława Mudlaw) – zaprezentował folklor kaszubski podczas Zjazdu Rodziny Pestków. Zjazd odbywał się w Sycowej Hucie, w Ośrodku Wypoczynkowym „Kormoran”.