Otwarcie oczyszczalni ścieków

28. 11. Kapela Zespołu „Kaszuby” w składzie: Z. Studziński – skrzypce, K. Data – akordeon, A. Miloch – diabełek, Z. Borowski – kontrabas, B. Borowski – saksofon oraz cztery panie: U.Studzińska, W. Mudlaw, G. Zgoda i H. Weltrowska uczestniczyli w uroczystości otwarciu i poświęceniu Oczyszczalni Ścieków w Cisewiu w gm. Karsin.