Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

15. 12. Zbigniew Studziński został zaproszony na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy. Omawiany był temat działalności zespołów artystycznych działających na terenie gminy. Komisja wysoko oceniła pracę wszystkich zespołów i postanowiła wystąpić do Wójta o zorganizowanie spotkania wszystkich członków zespołów i podziękowania za wkład pracy włożony w rozwój kultury gminnej.

 

Spotkanie mikołajkowe w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie

6. 12. Kapela Zespołu „Kaszuby” w składzie: Z. Studziński, A. Miloch, K. Data, Z. Borowski, W. Mudlaw,  U. Studzińska, G. Zgoda, B. Peplińska, uczestniczyli w spotkaniu mikołajkowym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie. Wspólnie z czwórką młodzieży z Liceum Kaszubskiego z Brus, którą prowadzi Felicja Baska-Borzyszkowska, śpiewaliśmy kolędy zebranym dzieciom, gościom i wychowawcom. To na zaproszenie Feli mieliśmy możliwość wystąpić przed dziećmi specjalnej troski. Był to dla nas wielki zaszczyt. Wystąpiliśmy oczywiście charytatywnie. Opłaciliśmy także dojazd z własnych funduszy. Była to miła uroczystość.