I Spotkania na Gochach i Zaborach

11. 11. Zespół „Kaszuby” śpiewał pieśni kościelne w języku kaszubskim podczas uroczystej patriotycznej mszy św. w kościele w m. Tuchomie, pow. bytowski. Po mszy daliśmy koncert pieśni patriotycznych w języku kaszubskim. We mszy św. uczestniczył także sztandar naszego oddziału ZK-P.

Zaprosili nas organizatorzy I Spotkań na Gochach i Zaborach, które odbywały się w Tuchomiu i Brzeźnie Szlacheckim w dniach 9. – 11. listopada.