Jeniecka Nekropolia w Czersku

2 czerwca kapela zespołu wystąpiła z programem patriotyczno-religijnym podczas „Spotkania wspomnieniowego na cmentarzu jenieckim w Czersku” - Jeniecka Nekropolia.

Nekropolia jeniecka z okresu I wojny światowej znajduje się na południowy zachód od Czerska, w lesie, w pobliżu wioski Łukowo. W latach 1914-17 w pobliżu zlokalizowany był niemiecki obóz jeniecki, „Kriegsgefangenelager Czersk”, gdzie zgromadzono jeńców rosyjskich. Obóz stanowił filię większego obozu jenieckiego z Tucholi. Wśród internowanych tutaj żołnierzy byli także Ukraińcy, Polacy, Rumuni, a nawet Anglicy. Część z nich mieszkała w barakach, zaś część w ziemiankach w lesie. Zwłaszcza w tej części obozu panowały choroby i ogromna śmiertelność. Zmarłych chowano w zbiorowych mogiłach na polowym cmentarzu zlokalizowanym w pobliżu tego fragmentu obozu. Obecnie po obozie nie zachowały się widoczne ślady, pozostał cmentarz jeniecki. Na betonowych krzyżach przymocowane są blaszki z wykutymi numerami i nazwiskami (wiele z nich to z polska brzmiące nazwiska). W centralnym punkcie cmentarza stoi pomnik w kształcie kamiennego kopca-piramidy, z wykutym dookoła napisem „Rosyjskim jeńcom od towarzyszy. Ojcze Nasz, niech będzie wola Twoja”, autorstwa Grzegorza Trzowskiego, wzniesiony już za polskich czasów po I wojnie światowej.
Fotografie archiwalne z tego okresu można znaleźć pod adresem:

https://picasaweb.google.com/kaszuby.pl/ArchiwumUMCzerskOKriegsgefangenenlagerCzersk