Dożynki Gminne w Karsinie

21 września 2014 r. zespół „Kaszuby” występował na Dożynkach Gminnych w Karsinie. Śpiewaliśmy podczas mszy św. pieśni religijne w j. kaszubskim i wystąpiliśmy z koncertem na scenie w sali gimnastycznej, gdzie odbywały się uroczystości dożynkowe.

Więcej zdjęć: http://www.karsin.pl/index.php/89-aktualnosci/wydarzenia/198-dozynki-gminne-w-karsinie

Dożynki2014