Dożynki Gminne w Karsinie

21 września 2014 r. zespół „Kaszuby” występował na Dożynkach Gminnych w Karsinie. Śpiewaliśmy podczas mszy św. pieśni religijne w j. kaszubskim i wystąpiliśmy z koncertem na scenie w sali gimnastycznej, gdzie odbywały się uroczystości dożynkowe.

Więcej zdjęć: http://www.karsin.pl/index.php/89-aktualnosci/wydarzenia/198-dozynki-gminne-w-karsinie

Dożynki2014

Dożynki parafialne w Czersku

14 września 2014 r. zespół „Kaszuby” na zaproszenie księdza proboszcza uczestniczył w dożynkach parafialnych w Czersku. Podczas uroczystej mszy św. śpiewaliśmy pieśni religijne po kaszubsku. Po mszy św. śpiewaliśmy na placu przykościelnym podczas dzielenia się chlebem dożynkowym.

Odpust w Krzyżu

13 września 2014 r. zespół „Kaszuby” śpiewał pieśni religijne w języku kaszubskim w kościele filialnym parafii Czersk w Krzyżu podczas uroczystej mszy św. Odbywał się tam odpust Podwyższenia Krzyża Świętego oraz obchody 25-lecia poświęcenia kaplicy, której przewodniczył bp pomocniczy kurii pelplińskiej Wiesław Śmigiel.

Gramy dla chóru z Kujaw

10 września 2014 r. zespół „Kaszuby” spotkał się w Ośrodku Wczasowym „eFKa” z przebywającym tam chórem z miejscowości na Kujawach. Przy wspólnym ognisku i biesiadzie prezentowaliśmy folklor kaszubski naszym gościom z Kujaw, a oni opowiadali o sobie, o swojej pracy i występach w chórze.