Pośmiertny awans ks. Józefa Wryczy

29.09. – zespół śpiewał pieśni religijne w j. kaszubskim podczas mszy św. na Kalwarii Wielewskiej, gdzie odbywała się uroczystość poświęcona nadaniu pośmiertnego awansu dla ks. Józefa Wryczy. Otrzymał on stopień generała brygady. Uhonorowano także pamiątkowymi tablicami ks. Józefa Wryczę i ks. Józefa Szydzika – budowniczych kalwarii.